fbpx

Experience Shared by Tracialians

tracial unforgetable journey

Traveler Linata Deshmukh Friend: Do you have any plans for this weekend?Me: No.Friend: Okay, pack your bags…we are going on an unplanned trip this weekend..meet me on Friday at 7 pm Mumbai Central.Me: Okay Cool, butFriend: No but’s, just come.. I promise you, you won’t regret your decision and don’t worry about your job we … Read more

Complete information and experience on Visapur fort trek.

किल्ले विसापूर (Visapur fort): जुलै महिना म्हणजे पर्यटक, गिर्यारोहक यांच्यासाठी मेजवानीच! जून महिन्यात पहिला पाऊस झाला, मातीचा सुगंध वातावरणात दरवळू लागला की मग हळू-हळू नित्यानेच पावसाच्या सरी सर्वत्र कोसळू लागतात, दऱ्याखोऱ्या हिरवळीच्या गालीच्यांनी नटू लागतात; मोठ्या मोठ्या  वृक्षांनाही नव्या पालव्या फुटू लागतात आणि अशाच मोहक वातावरणात निसर्गप्रेमींची पावले सह्याद्रीच्या डोंगर दार्यांकडे वळू लागतात! सह्याद्री पर्वत म्हणलं की तिथे … Read more