fbpx

Trek To Visapur Fort From Mumbai and Pune

steps-to-visapur-fort

How to Reach Visapur fort Base Village from Mumbai and Pune. Visapur Fort Information: Visapur Fort was built in 1713 -1720 CE, which was built much later than Lohagad Fort but the histories of the two forts are closely linked. Visapur Fort has a greater elevation compared to Lohagad which was cleverly used by the British … Read more

Complete information and experience on Visapur fort trek.

किल्ले विसापूर (Visapur fort): जुलै महिना म्हणजे पर्यटक, गिर्यारोहक यांच्यासाठी मेजवानीच! जून महिन्यात पहिला पाऊस झाला, मातीचा सुगंध वातावरणात दरवळू लागला की मग हळू-हळू नित्यानेच पावसाच्या सरी सर्वत्र कोसळू लागतात, दऱ्याखोऱ्या हिरवळीच्या गालीच्यांनी नटू लागतात; मोठ्या मोठ्या  वृक्षांनाही नव्या पालव्या फुटू लागतात आणि अशाच मोहक वातावरणात निसर्गप्रेमींची पावले सह्याद्रीच्या डोंगर दार्यांकडे वळू लागतात! सह्याद्री पर्वत म्हणलं की तिथे … Read more